Zpovědi

Příležitost ke svaté zpovědi:

pondělí, středa, pátek7.30 - 8.0017.30 - 18.00
úterý, čtvrtek, sobota7.30 - 8.00
1. pátek v měsíci17.00 - 17.45 (při adoraci)
Čtvrtek před 1. pátkem v měsíci – od 9 do 11 h
Konkrétní termíny: 5. 11.; 3. 12.
zpovednice
  • Během mše se nezpovídá
  • v neděli se nezpovídá
  • mimo tyto termíny po domluvě s knězem - možnost i duchovního pohovoru

Případné aktuální změny vždy naleznete v sekci Farní týdeník.

© design Max portman 2005