Farní týdeník FIAT

Aktuální číslo 20. 5. 2018 - 26. 5. 2019

Bratři a sestry, milé děti, milí mladí přátelé,

prožíváme krásný měsíc květen. Ten nejenže náleží naší mamince Panně Marii, jíž je zasvěcený, ale také všem našim maminkám, které v tomto krásném měsíci slaví svůj svátek při dni matek.

Před pár dny jsem četl moc pěkný příběh, o kterém bych se chtěl s vámi teď podělit: Jedna maminka byla tři roky šťastná. Její dítě bylo veselé, roztomilé a chytré. Ve třech letech ale prodělalo těžkou nemoc. Nejprve mu ochrnuly nohy, pak začala nemoc nezadržitelně postupovat dál. V pěti letech bylo dítě slepé a zcela nepohyblivé. Pár dní před jeho smrtí u něj maminka seděla a plakala. Dítě se pokusilo usmát a řeklo: „Neplač, maminko. Ještě mám srdíčko, co tě má moc rádo!“

Pod tímto příběhem stála tato nádherná slova: „Nikdy se nevzdávej, ani když se hlásí únava, ani když zakopneš, ani když tě pálí oči, ani když nikdo nevidí tvou snahu, ani když tě pokoří zklamání, ani když ti chyba sebere odvahu, ani když tě opustí úspěch, ani když tě obklopí neporozumění, ani když klesáš pod tíhou hříchu… Ale naopak: Vzývej svého Boha, zatni pěsti, usměj se… a ZAČNI ZNOVU.“

Moji drazí, moc nám všem přeji, aby nás tato slova povzbudila, zvláště pak ve chvílích, kdy nám bude těžko. A abychom nikdy nezapomněli, že je tady Bůh, který nás drží ve své náruči a neustále nám žehná.

o. Bohumil Kundl

Májové pobožnosti – každý všední den po ranní i večerní mši sv.; v sobotu pouze po ranní mši sv. – v sobotu večer a v neděli nejsou.
20. 5.PO Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.
24. 5.Den modliteb za církev v Číně.
26. 5.NE 6. neděle velikonoční.
Den modliteb za pronásledované křesťany.
Mše sv. v 8.00 h, v 9.15 h a v 10.30 h.
Skaštice: Mše sv. v 10.30 h.

PO 20.Sk 14,5-18; Zl 115; Jan 14,21-26
ÚT 21.Sk 14,19-28; Zl 145; Jan 14,27-31a
STŘ 22.Sk 15,1-6; Zl 122; Jan 15,1-8
ČTV 23.Sk 15,7-21; Zl 96; Jan 15,9-11
24.Sk 15,22-31; Zl 57; Jan 15,12-17
SO 25.Sk 16,1-10; Zl 100; Jan 15,18-21
NE 26.Sk 15,1-2.22-29; Zl 67(66); Zj 21,10-14.22-23; Jan 14,23-29

Další informace naleznete v elektronické podobě Aktuální číslo 13. 5. 2018 - 19. 5. 2019

Archív starších čísel


* Pokud se vám nedaří otevřít pdf soubory, stáhněte si bezplatně Adobe Acrobat Reader.

© design Max portman 2005