Farní týdeník FIAT

Aktuální číslo 21. 5. 2018 - 27. 5. 2018

„Někdy si děláme peklo z vlastního života sami, nebo nám ho vyrobí jiní. Ale dokud žijeme na zemi, je možné každé peklo překonat a proměnit, když do něj pustíme Boha. Stačí milovat.“

(z Pastýřského listu o. arcibiskupa Jana k Letnicím)

Prosme dnes o naplnění Duchem sv. - Duchem Lásky. To přeje a modlí se spolu s vámi

P. Vít

Májové pobožnosti – každý všední den po ranní i večerní mši sv.; v sobotu pouze po ranní mši sv. – v sobotu večer a v neděli nejsou.
24. 5. ČTV Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze.
Den modliteb za církev v Číně.
26. 5. SO Památka sv. Filipa Neriho, kněze.
27. 5. NE Slavnost Nejsvětější Trojice.
Sbírka na naše opravy.
Mše sv. v 8.00 h a v 9.15 h a v 10.30 h
 Skaštice: Mše sv. v 10.30 h.
 Sv. Hostýn: XVI. pouť včelařů.

PO 21. Jak 3,13-18; Zl 19; Mk 9,14-29
ÚT 22. Jak 4,1-10; Zl 55; Mk 9,30-37
STŘ 23. Jak 4,13-17; Zl 49; Mk 9,38-40
ČTV 24. Jer 31, 31-34; Žl 110 (109); Mk 14, 22-25
25. Jak 5,9-12; Zl 103; Mk 10,1-12
SO 26. Jak 5,13-20; Zl 141; Mk 10,13-16
NE 27. Dt 4,32-34.39-40; Zl 33(32); Rim 8,14-17; Mt 28,16-20

Další informace naleznete v elektronické podobě Aktuální číslo 21. 5. 2018 - 27. 5. 2018

Archív starších čísel


* Pokud se vám nedaří otevřít pdf soubory, stáhněte si bezplatně Adobe Acrobat Reader.

© design Max portman 2005