Farní týdeník FIAT

Aktuální číslo 20. 10. 2017 - 26. 11. 2017

Když starozákonní věřící popisovali skutečnost Boží lásky a moci, používali pro Boha mezi mnohými označeními i titulu: KRÁL. Rozvinutím této myšlenky byl pak výraz „Boží království“.

Byl to pojem, s nímž Židé spojovali mnohá očekávání: příchod spravedlnosti, lásky a pokoje, konec zla, utrpení a smrti. Obsahoval to, v co doufali, jak jim to Bůh zaslíbil skrze proroky.

Boží království je uskutečněním nejhlubších tužeb každého člověka. Je to prostor pro jeho plný rozvoj, stav plného a konečného štěstí.

Nebeský Králi, který jsi všude přítomen a všechno naplňuješ,

Poklade všeho dobra a Prameni života,

přijď, přebývej v nás,

očisť nás a spas nás.

Ty, který jsi dobrý, přijď království Tvé!

P. Iosif Altman

21. 11. ÚT Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.
22. 11. STŘPamátka sv. Cecílie, panny a mučednice.
24. 11. Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků.
25. 11. SO Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
26. 11. NE Slavnost Ježíše, Krista Krále.
Obnova zasvěcení lidstva: Ve farních kostelích se dnes koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (litanie a modlitba „Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení…)
Mše sv. v 8.00 h, v 9.15 h; v 10.30 h.
Skaštice: Mše sv. v 10.30 h.

PO 20. 1Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Zl 119; Lk 18,35-43
ÚT 21. 2Mak 6,18-31; Zl 3; Lk 19,1-10
STŘ 22. 2Mak 7,1.20-31; Zl 17; Lk 19,11-28
ČTV 23. 1Mak 2,15-29; Zl 50; Lk 19,41-44
24. 1Mak 4,36-37.52-59; 1Kron 29; Lk 19,45-48
SO 25. 1Mak 6,1-13; Zl 9; Lk 20,27-40
NE 26. Ez 34,11-12.15-17; Zl 23(22); 1Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

Další informace naleznete v elektronické podobě

Archív starších čísel


* Pokud se vám nedaří otevřít pdf soubory, stáhněte si bezplatně Adobe Acrobat Reader.

© design Max portman 2005