Farní týdeník FIAT

Aktuální číslo 19. 2. 2018 - 25. 2. 2018

Drazí bratři a sestry,

jak dobře víte, na mnoha místech světa není mír, ale hlad, utrpení, války a pronásledování. My patříme mezi ty šťastné, kteří žijí v míru a hojnosti. Nejsme při tom lepší než ti, kteří strádají. Ba nadstandardním způsobem života přispíváme ke zhoršení životních podmínek na řadě míst světa, když znečišťujeme prostředí, kupujeme laciné zboží, za které někde nedostali lidé slušně zaplaceno, nebo máme dokonce prospěch z výroby zbraní, které někde zabíjejí lidi.

Proto neseme spoluodpovědnost za celý svět. Papeži Františkovi to leží velmi na srdci, a proto vyzval celý svět k modlitbě z a ukončení napětí a nenávisti zvláště mezi Demokratickou republikou Kongo a Jižním Súdánem.

Svatý otec stanovil příští 23. únor, pátek po první neděli postní, jako den modliteb a postu za mír ve světě.

Prosím vás, abyste nabídli tento den Bohu tak, že se každý podle svých možností bude modlit i postit a zároveň se snažit líbit Bohu vším, co dělá. Přidejme ke svému snažení i šetrnost a skromnost, laskavost a vstřícnost i ochotu odpouštět a smiřovat. Nemocné prosím, aby nabídli Bohu i své bolesti.

S vděčností za vaši ochotu přidat se k splnění prosby Svatého otce každému z vás ze srdce žehná

Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

22. 2.ČTV Svátek Stolce sv. Petra, apoštola.
23. 2.Den modliteb a postu za mír na světě.
Od 17.20 h křížová cesta.
24. 2.SO Po mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
25. 2.NE 1. neděle postní.
Sbírka Haléř svatého Petra.
Mše sv. v 8.00 h a v 9.15 h; v 10.30 h dětská mše sv.
V 15 h postní promluva před křížovou cestou: „Pán Ježíš bere na sebe kříž“ – P. Mgr. Jan Liška, farář Vracov.
Skaštice: Mše sv. v 10.30 h.

PO 19. Lv 19,1-2.11-18; Zl 19; Mt 25,31-46
ÚT 20. Iz 55,10-11; Zl 34; Mt 6,7-15
STŘ 21. Jon 3,1-10; Zl 51; Lk 11,29-32
ČTV 22. 1Petr 5,1-4; Zl 23(22); Mt 16,13-19
23. Ez 18,21-28; Zl 130; Mt 5,20-26
SO 24. Dt 26,16-19; Zl 119; Mt 5,43-48
NE 25. Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Zl 116(115); Rim 8,31b-34; Mk 9,2-10

Další informace naleznete v elektronické podobě Aktuální číslo 19. 2. 2018 - 25. 2. 2018

Archív starších čísel


* Pokud se vám nedaří otevřít pdf soubory, stáhněte si bezplatně Adobe Acrobat Reader.

© design Max portman 2005