Společenství, doba scházení se

Misionari usmevu

Ministranti

2 x měsíčně dle domluvy.

Nácvik na bohoslužby a také seznamování se vším, co se týká víry a ministrantských povinností a znalostí. Vede kněz.

Ministranti

Být ministrantem, je náročná služba, protože vyžaduje od mladého člověka mnoho věcí. Nejen umět to, jak se chovat a přisluhovat u oltáře (jak držet knížku, nebo jak stát apod.), ale i jak se chovat jako křesťan. Latinské slovo „ministran“ se dá přeložit jako „sloužit“, což znamená druhému člověku činit to, co si přeje. A to není vždy lehké! Ten, kdo má rád Boha, se často ptá: "Jak ti mám Bože sloužit ve svém životě?" A pokud člověk má chuť se z lásky k Bohu zapojit do služby a pochopí, že by se měl dát do služby druhým, potom už není problém být tím, který slouží.

Ale to také od nás vyžaduje modlitbu o sílu překonat naše vlastní sobecké Já. Jednou ze služeb je také pomoc knězi při udílení některých svátostí, zejména svátosti křtu a eucharistie (sv. přijímání a mše svaté). Ale jak jsme si řekli, ne jenom, je to i služba mimo zdi kostela a to je hlavním posláním ministranta. Funkcí každého ministranta je prostě sloužit - jak to ostatně má ve svém názvu.

Podle http://farnostsuchdol.eu/ministranti.html


Ministranti pomáhají knězi v kostele
(pro zvětšení klikněte)
I na ulici
(pro zvětšení klikněte)
A ve městě
(pro zvětšení klikněte)
© design Max portman 2005