Kostel Nanebevzetí Panny Marie

se nachází v historickém jádru Kroměříže na Riegrově náměstí.

V dávné minulosti se zde rozkládala ves s tržištěm časem nazývaným Spodní rynek, Nový rynek, Zelný trh, Koňský trh - a od počátku 20. století právě Riegrovo náměstí. Ve vsi stávala kaple s farními právy.

Kostel v bílém kabátě

Ve 13. st. zde biskup Bruno ze Schauenburku nechal postavit nový farní kostel zasvěcený Panně Marii.

Při kostele směrem k židovské čtvrti byl postaven literátský kostelík sv.  Michala. Původně šlo o hřbitovní kapli z doby kolem roku 1500. Kostelík byl zbořen 1789 - pár let po zrušení literátských bratrstev Josefem II.

Při obsazení města Švédy a Valachy 26. června 1643 byl kostel Panny Marie vyrabován a vypálen - zůstaly jen holé zdi a větší část věže.

Kostel na několik let osiřel, nedaly se zde konat bohoslužby. Opravy započaly roku 1651 a pokračovaly velmi pomalu. Při dokončení oprav roku 1675 byly do makovice na věž vloženy pamětní spisy.

Roku 1686 byly na věž umístěny původně radniční hodiny.

Olomoucký biskup kardinál Wolfgang Hanibal Schrattenbach osobně položil dne 29. června 1724 základní kámen na nový děkanský kostel Panny Marie. Přestavbu kostela zajišťoval architekt Ignác Josef Cyrani z Bolleshausu, projekt uskutečnil stavitel Václav Plaška. Byla ponechána věž a pravděpodobně i část obvodní zdi lodi.

Kostel byl dokončen a 1. května 1736 (podle jiných zdrojů 4. května) vysvěcen světícím biskupem, kterým byl Otto Honorius Egkh (jiné zdroje uvádějí kardinála Schrattenbacha).

Od tohoto roku prošel kostel ještě několika opravami a úpravami, přežil dvě světové války (byly odvezeny a roztaveny zvony Leopold, Cyril a Jan).

V nedávných letech prošel kostel řádnou rekonstrukcí, z větších oprav připomínáme:

1995výmalba kostela, nový rozhlas
1996fasáda kostela
1999 - 2000generální oprava varhan
2000 - 2001nová střecha
2004zrestaurování vitrážových oken
2006oprava spínacího systému klenby kostela
2006 - 2008celkové zrestaurování bočního oltáře svaté Anny
2006 - 2008kompletní stavební oprava a zrestaurování balustrády u kostela

Fara u kostela Panny Marie

roku 1643 úplně vyhořela a byla opravena jen provizorně. Do nynější podoby byla upravena nákladem kardinála Schrattenbacha roku 1738 (vznikl emeritní dům - příbytek zestárlých kněží). V domě byla vystavěna kaple sv. Jana Nepomuckého, vyzdobena umělým mramorem, štukami a Etgensovou freskou. Tato kaple byla na konci 18. století proměněna na vojenské skladiště, teprve roku 1838 se působením děkana Antonína Schildra vystěhovalo a kaple byla znovu vysvěcena.

Roku 1785 byl emeritní dům císařským dekretem z 12. února zrušen. Dal jej obnovit kardinál Fürstenberg roku 1854.

Dnes je místem, kde bydlí kněží z farnosti a kde se lidé setkávají při různých společných akcích a činnostech.

Informace čerpány z knih F. V. Peřinky a textů Mgr. P. Pálky.

© design Max portman 2005