Kostelní varhany

Bohoslužby

Aktuální změny a přehledy naleznete vždy v sekci Farní týdeník.

Kostel Panny Marie v Kroměříži

pondělí8.00 a 18.00
úterý*7.45 s účastí dětí z Církevní základní školy v Kroměříži
středa8.00 a 18.00
čtvrtek8.00
pátek8.00 a 18.00
sobota8.00 a 18.00
neděle8.00 a 9.15, 10.30, dvakrát v měsíci dětská mše v 10.30

* v červenci a srpnu v 8.00

Filiální kostel sv. Floriána ve Skašticích

neděle10.30
Čtvrtek před 1. pátkem v měsíci18.00

Pobožnosti, adorace

  • 1. pátek v měsíci od 17.00 do 18.00 h. tichá adorace k srdci Pána Ježíše (možnost sv. smíření).
  • Každá sobota po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
  • Skaštice - čtvrtek před 1. pátkem v měsíci od 17.30 h.adorace.

Ostatní

  • Každou středu při mši sv. modlitba breviáře.
© design Max portman 2005