Zpět na úvodní stránku Vyroci CZS

„Poslal mě, abych chudým hlásal evangelium.“

Vítáme Vás na webových stránkách naší farnosti Panny Marie v Kroměříži.

Jsme rádi, že se zrovna díváte na život a aktivity naší farnosti. Věříme, že tyto chvíle strávené procházením našich stránek, stanou se okamžiky, kde pocítíte, že víra v Boha může být živá a přinášet radost nejenom jednotlivci, ale mnoha lidem v celém společenství. Povzbuzuji Vás, abyste v těchto chvílích byli otevřeni tomu, co budete číst a na co se budete dívat, a ujišťujeme Vás, že od tohoto okamžiku Vás zahrnujeme do našich modliteb.

Přejeme požehnané chvíle

duchovní správa farnosti
Farní kancelář bude uzavřena (dovolená):

od 11. 8. do 17. 8. 2014

V naléhavých případech se můžete obracet na P. Víta. Děkujeme za pochopení.

SV. BIŘMOVÁNÍ


Sv. biřmování
(pro zvětšení klikněte)


Srpen 2014

NÁBOŽENSTVÍ

V předsíni kostela a ve farní kanceláři jsou připraveny PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ. Prosíme rodiče, aby přihlášky vyplnili a co nejdříve odevzdali!

Vy, kteří váháte, jestli dítě do náboženství poslat, vězte: dali jste při křtu dítěte slib, že je budete vychovávat v katolické víře. Umožněte dítěti objevovat Boha, víru a společenství církve, rozumět Bibli a poznávat, co je dobré a co zlé. My mu budeme pomáhat spolu s vámi.

MŠE SV. NA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - 31. 8. 2014 (neděle)


Mše sv. na zahájení školního roku
(pro zvětšení klikněte)


Září 2014

Od 1. 9. 2014 (pondělí)

bereme intence (úmysly mší sv.) na říjen, listopad a prosinec.

1. 9. 2014 (pondělí)

ŽIVÝ RŮŽENEC

V 17.30 h. ŽIVÝ RŮŽENEC, v 18.00 h mše sv. za zemřelé a živé členy Živého růžence a jejich rodiny. Vede XIV. sk.

5. 9. 2014 (pátek)

Návštěva nemocných

Máte v rodině či v okolí věřícího nemocného, kterému již věk či zdraví nedovolují navštěvovat mše sv., a touží po přijetí svátostí (sv. smíření, sv. přijímání, sv. pomazání nemocných), nahlaste jeho jméno, adresu a telefon ve farní kanceláři. P. Vít jej po domluvě zahrne mezi navštěvované nemocné.

6. 9. 2014 (pondělí)

BIBLICKÝ MOST

V 17.45 h. čtení žalmů, čte III. skupinka. V 18.00 h. mše sv. za členy Biblického mostu a jejich rodiny. Po mši svaté rozjímání nad žalmy na faře.

13. 9. 2014 (sobota).

DĚKANÁTNÍ POUŤ ZA OBNOVU RODIN A NOVÁ KNĚŽSKÁ A ŘEHOLNÍ POVOLÁNÍ NA VELEHRAD

Informace postupně doplníme!

MINISTRANTSKÁ POUŤ V KROMĚŘÍŽI


Ministrantská pouť
(pro zvětšení klikněte)


Ministrantská pouť pro Tříkrálové koledníky
(pro zvětšení klikněte)


Zveme vás

Pouť do Říma, 5. - 11. 10. 2014


Pouť do Říma
(pro zvětšení klikněte)


Ubytování v Římě
(pro zvětšení klikněte)


Otevřené brány 2014

Prohlídky kostela s průvodcem - od 1. 5.!

Květen, září - sobota od 10 do 12 h a od 13 do 17 h

- státní svátky a neděle od 13 do 17 h

Červen, červenec, srpen- pondělí až sobota od 10 do 12 h a od 13 do 17 h

- neděle od 13 do 17 h

Za finanční podpory Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme!

Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž

Bližší informace ke všem akcím zjistíte na: www.cpr-kromeriz.cz, nebo na tel. 736 522 814, Helena Župková. Farnost tyto akce neorganizuje!


Nejbližší akce Centra
(pro zvětšení klikněte)


Chvály

srdečně zveme a povzbuzujeme k účasti! Večery chval, probíhající stále hojněni na mnoha místech, jsou obnovou vztahu osob a prostorem působení Ducha, jsou místem setkání a modlitby: setkání s dobrým Bohem a lidmi.

... VEČER CHVAL – Klášter Sester sv. Vincence na Malém Valu.

Více informací: Jana Pláteníková 603 876 916, www.vecerychval.czOstatní akce

SBÍRÁME VÍČKA


Vršky
(pro zvětšení klikněte)


Vršky
(pro zvětšení klikněte)


AKCE PRO MLÁDEŽ


Akce mládeže
(pro zvětšení klikněte)


BRIGÁDA V PLZEŇSKÉM KRAJI - s Obláty


Brigáda s Obláty na Plzeňsku
(pro zvětšení klikněte)


POUTĚ V DUBU


Poutě
(pro zvětšení klikněte)


VÝSTAVA KŘÍŽŮ


Výstava křížů
(pro zvětšení klikněte)


Schůzky společenství podle dohody!!!

Pastorační rada

..., 18.45 h., fara u kostela Panny Marie

Ekonomická rada

... , fara u kostela Panny Marie

Mariina Legie

každé pondělí, 16.30 h., fara u kostela Panny Marie

Bártkův dětský a smíšený sbor

každá středa, 19.30 h., fara u kostela Panny Marie

Probírání katechismu

... 2014, středa, 18.45 h., fara u kostela Panny Marie

Setkání seniorů

4. 9. 2014, čtvrtek, 16.00 h, fara u kostela Panny Marie

Skupinky Hnutí modlitby matek

4. 9. 2014, čtvrtek, 18.00, fara u kostela Panny Marie

Kostička

každý pátek, 15.30 h, fara u kostela Panny Marie

Schola

každý pátek, 16.00 h, fara u kostela Panny Marie - sejde se až v novém školním roce!

Misijní skupinka

... 2014, pátek, 18.45 h, fara

Ministranti

pátek ..., 17.00 h, fara u kostela Panny Marie

Společenství pro Ježíše

každé úterý, 17.45 h., kaple "sv. Tadeáše" (chvály, díky, přímluvy)

každá středa, 18.45 h., fara (setkání - malé skupinky - zaměřené na duchovní růst)

každá neděle, 19.00 h., fara u kostela Panny Marie (Velká zpěvárna)

Akce jsou průběžně doplňovány dle aktuálnosti.

Bližší informace ke každé akci naleznete ve farním zpravodaji FIAT

© design Max portman 2005