Zpět na úvodní stránku Vyroci CZS

„Poslal mě, abych chudým hlásal evangelium.“

Vítáme Vás na webových stránkách naší farnosti Panny Marie v Kroměříži.

Jsme rádi, že se zrovna díváte na život a aktivity naší farnosti. Věříme, že tyto chvíle strávené procházením našich stránek, stanou se okamžiky, kde pocítíte, že víra v Boha může být živá a přinášet radost nejenom jednotlivci, ale mnoha lidem v celém společenství. Povzbuzuji Vás, abyste v těchto chvílích byli otevřeni tomu, co budete číst a na co se budete dívat, a ujišťujeme Vás, že od tohoto okamžiku Vás zahrnujeme do našich modliteb.

Přejeme požehnané chvíle

duchovní správa farnosti
Farní kancelář bude uzavřena (dovolená):

od 11. 8. do 17. 8. 2014

V naléhavých případech se můžete obracet na P. Víta. Děkujeme za pochopení.

SV. BIŘMOVÁNÍ


Sv. biřmování
(pro zvětšení klikněte)


NÁBOŽENSTVÍ

V předsíni kostela a ve farní kanceláři jsou připraveny PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ. Prosíme rodiče, aby přihlášky vyplnili a co nejdříve odevzdali!

Vy, kteří váháte, jestli dítě do náboženství poslat, vězte: dali jste při křtu dítěte slib, že je budete vychovávat v katolické víře. Umožněte dítěti objevovat Boha, víru a společenství církve, rozumět Bibli a poznávat, co je dobré a co zlé. My mu budeme pomáhat spolu s vámi.

Září 2014

Od 1. 9. 2014 (pondělí)

bereme intence (úmysly mší sv.) na říjen, listopad a prosinec.

1. 9. 2014 (pondělí)

ŽIVÝ RŮŽENEC

V 17.30 h. ŽIVÝ RŮŽENEC, v 18.00 h mše sv. za zemřelé a živé členy Živého růžence a jejich rodiny. Vede XV. sk.

5. 9. 2014 (pátek)

Návštěva nemocných

Máte v rodině či v okolí věřícího nemocného, kterému již věk či zdraví nedovolují navštěvovat mše sv., a touží po přijetí svátostí (sv. smíření, sv. přijímání, sv. pomazání nemocných), nahlaste jeho jméno, adresu a telefon ve farní kanceláři. P. Vít jej po domluvě zahrne mezi navštěvované nemocné.

5. 9. 2014 (pondělí) v 19 h na faře

SETKÁNÍ S POUTNÍKY DO ŘÍMA (pouť od 5. do 11. 10. 2014). Zúčastní se a bližší informace o pouti podá majitel cestovní kanceláře a průvodce – Mgr. Jindřich Miklas z Prostějova.

6. 9. 2014 (pondělí)

BIBLICKÝ MOST

V 17.45 h. čtení žalmů, čte III. skupinka. V 18.00 h. mše sv. za členy Biblického mostu a jejich rodiny. Po mši svaté rozjímání nad žalmy na faře.

7. 9. 2014 (neděle) v 15 h na faře

Zveme děti i rodiče na potáborové setkání - farní tábor v Rajnochovicích:

8. 9. 2014 (pondělí) v 19 h na faře

PASTORAČNÍ RADA

12. 9. 2014 (pátek) v 19 h na faře

PRVNÍ SETKÁNÍ NOVÝCH BIŘMOVANCŮ

13. 9. 2014 (sobota).

DĚKANÁTNÍ POUŤ ZA OBNOVU RODIN A NOVÁ KNĚŽSKÁ A ŘEHOLNÍ POVOLÁNÍ NA VELEHRAD

Pouť na Velehrad
(pro zvětšení klikněte)


19. 9. 2014 (pátek) v 16.00 h

KOSTIČKA

- tradiční páteční setkávání dětí od 2-3 let (a jejich rodičů)

Co pro Vás chystáme? Malé katecheze k nedělním evangeliím, písničky s křesťanskou tematikou pro děti, misijní povídání, výrobu drobností pro radost malých i velkých, přiblížení svátků, které během církevního roku prožíváme, a mnohé jiné…

To vše v milém společenství dětí a Janky Zajíčkové, Lenky Žvakové a Vlaďky Kapounkové.

Těšíme se na Vás!

MINISTRANTSKÁ POUŤ V KROMĚŘÍŽI


Ministrantská pouť
(pro zvětšení klikněte)


Ministrantská pouť pro Tříkrálové koledníky
(pro zvětšení klikněte)


Zveme vás

Pouť do Říma, 5. - 11. 10. 2014


Pouť do Říma
(pro zvětšení klikněte)


Ubytování v Římě
(pro zvětšení klikněte)


Otevřené brány 2014

Prohlídky kostela s průvodcem - od 1. 5.!

Květen, září - sobota od 10 do 12 h a od 13 do 17 h

- státní svátky a neděle od 13 do 17 h

Červen, červenec, srpen- pondělí až sobota od 10 do 12 h a od 13 do 17 h

- neděle od 13 do 17 h

Za finanční podpory Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme!

Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž

Bližší informace ke všem akcím zjistíte na: www.cpr-kromeriz.cz, nebo na tel. 736 522 814, Helena Župková. Farnost tyto akce neorganizuje!


Nejbližší akce Centra
(pro zvětšení klikněte)


Chvály

srdečně zveme a povzbuzujeme k účasti! Večery chval, probíhající stále hojněni na mnoha místech, jsou obnovou vztahu osob a prostorem působení Ducha, jsou místem setkání a modlitby: setkání s dobrým Bohem a lidmi.

... VEČER CHVAL – Klášter Sester sv. Vincence na Malém Valu.

Více informací: Jana Pláteníková 603 876 916, www.vecerychval.czOstatní akce

SBÍRÁME VÍČKA


Vršky
(pro zvětšení klikněte)


Vršky
(pro zvětšení klikněte)


REPRÍZA MUZIKÁLU "AŽ NA SMRT"


Repríza muzikálu
(pro zvětšení klikněte)


AKCE PRO MLÁDEŽ


Akce mládeže
(pro zvětšení klikněte)


KURZ ALFA


Kurz Alfa
(pro zvětšení klikněte)


KURZ ALFA - přihláška


Kurz Alfa - přihláška
(pro zvětšení klikněte)


POUTĚ V DUBU


Poutě
(pro zvětšení klikněte)


VÝSTAVA KŘÍŽŮ


Výstava křížů
(pro zvětšení klikněte)


Schůzky společenství podle dohody!!!

Pastorační rada

8. 9., 19 h., fara u kostela Panny Marie

Ekonomická rada

... , fara u kostela Panny Marie

Mariina Legie

každé pondělí, 16.30 h., fara u kostela Panny Marie

Bártkův dětský a smíšený sbor

každá středa, 19.30 h., fara u kostela Panny Marie

Probírání katechismu

... 2014, středa, 18.45 h., fara u kostela Panny Marie

Setkání seniorů

4. 9. 2014, čtvrtek, 16.00 h, fara u kostela Panny Marie

Skupinky Hnutí modlitby matek

4. 9. 2014, čtvrtek, 18.00, fara u kostela Panny Marie

Kostička

každý pátek, 15.30 h, fara u kostela Panny Marie

Schola

každý pátek, 16.00 h, fara u kostela Panny Marie - sejde se až v novém školním roce!

Misijní skupinka

... 2014, pátek, 18.45 h, fara

Ministranti

pátek ..., 17.00 h, fara u kostela Panny Marie

Společenství pro Ježíše

každé úterý, 17.45 h., kaple "sv. Tadeáše" (chvály, díky, přímluvy)

každá středa, 18.45 h., fara (setkání - malé skupinky - zaměřené na duchovní růst)

každá neděle, 19.00 h., fara u kostela Panny Marie (Velká zpěvárna)

Akce jsou průběžně doplňovány dle aktuálnosti.

Bližší informace ke každé akci naleznete ve farním zpravodaji FIAT

© design Max portman 2005