„Poslal mě, abych chudým hlásal evangelium.“

Vítáme Vás na webových stránkách naší farnosti Panny Marie v Kroměříži.

Jsme rádi, že se zrovna díváte na život a aktivity naší farnosti. Věříme, že tyto chvíle strávené procházením našich stránek, stanou se okamžiky, kde pocítíte, že víra v Boha může být živá a přinášet radost nejenom jednotlivci, ale mnoha lidem v celém společenství. Povzbuzuji Vás, abyste v těchto chvílích byli otevřeni tomu, co budete číst a na co se budete dívat, a ujišťujeme Vás, že od tohoto okamžiku Vás zahrnujeme do našich modliteb.

Přejeme požehnané chvíle

duchovní správa farnosti
NAŠE FARNOST ZVE:(pro zvětšení klikněte)

Intence na další čtvrtletí Prosíme o chvojí na adventní věnec Roráty Žehnání věnců Koncert Holešovského komorního orchestru

Benefiční koncert Pedagogické školy P. Pepa bude vyprávět o cestě s P. Piem za zády Mikuláš na faře Vánoční hvězdy pro onkologii

OSTATNÍ AKCE FARNOSTI:

Sběr vršků pro Matýska Brožurka 14 Božích pomocníků Pastorační plán farnosti pro rok 2016

Otevřené brány 2015

Prohlídky kostela s průvodcem - od 1. 5.!

Květen, září - sobota od 10 do 12 h a od 13 do 17 h

- státní svátky a neděle od 13 do 17 h

Červen, červenec, srpen- pondělí až sobota od 10 do 12 h a od 13 do 17 h

- neděle od 13 do 17 h

Za finanční podpory Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme!

Chvály společenství TakK

se budou konat tyto neděle: 15. 11., 29. 11. a 13. 12., vždy v 16.00 h na faře Panny Marie. Bude následovat agapé s malým občerstvením.

http://www.takk.estranky.cz

OSTATNÍ AKCE

Adventní duchovní obnova muži Adventní duchovní obnova ženy Adventní duchovní obnova Den otevřených dveří na AG Církevní základní škola zve Nabídka práce

Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž

Adventní věnce Nabídka Centra Bližší informace ke všem akcím zjistíte na: www.cpr-kromeriz.cz, nebo na tel. 736 522 814. Farnost tyto akce neorganizuje!

Adorace mládeže za mládež

budou vždy třetí pátek v měsíci v 19.00 h v různých farnostech našeho děkanátu.

http://www.mladezkromeriz.signaly.cz/akce-pro-mladez/

VEČERY CHVAL

srdečně zveme a povzbuzujeme k účasti! Večery chval, probíhající stále hojněni na mnoha místech, jsou obnovou vztahu osob a prostorem působení Ducha, jsou místem setkání a modlitby: setkání s dobrým Bohem a lidmi.

Více informací: Jana Pláteníková 603 876 916, www.vecerychval.cz

http://www.vecerychval.cz

ŽIVÝ RŮŽENEC

V 17.30 h. ŽIVÝ RŮŽENEC, v 18.00 h mše sv. za zemřelé a živé členy Živého růžence a jejich rodiny.

Termíny: skupina; 7. 12. - XIV. skupina; 4. 1. - XV. skupina; 1. 2. - XVI. skupina; 7. 3. - I. skupina; 4. 4. - II. skupina; 2. 5. - III. skupina.

BIBLICKÝ MOST

14. 12. - II.sk.; 11. 1. - III. sk.; 8. 2. - IV. sk.; 14. 3. - V. sk.; 11. 4. - VII. sk.; 9. 5. - VIII. sk.

NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH

Máte v rodině či v okolí věřícího nemocného, kterému již věk či zdraví nedovolují navštěvovat mše sv., a touží po přijetí svátostí(sv. smíření, sv. přijímání, sv. pomazání nemocných), nahlaste jeho jméno, adresu a telefon ve farní kanceláři. P. Vít jej po domluvě zahrne mezi navštěvované nemocné.

Termíny: 4. 12.; -; 5. 2.; 4. 3.; 8. 4.; 6. 5.


Schůzky společenství podle dohody!!!

Pastorační rada

... 2015, 18.00 h, fara u kostela Panny Marie

Ekonomická rada

..., fara u kostela Panny Marie

Mariina Legie

každé pondělí, 16.30 h, fara u kostela Panny Marie

Bártkův dětský a smíšený sbor

každá středa, 19.30 h, fara u kostela Panny Marie

Probírání katechismu

25. 11. 2015, středa, 18.45 h, fara u kostela Panny Marie

Setkání seniorů

... 2015, čtvrtek, 15.30 h, fara u kostela Panny Marie

Skupinky Hnutí modlitby matek

... 2015, čtvrtek, 18.00 h, fara u kostela Panny Marie

Kostička

každý pátek, 15.30 h, fara u kostela Panny Marie

Schola

každý pátek, 16.00 h, fara u kostela Panny Marie - sejde se až v novém školním roce!

Misijní skupinka

16. 10. 2015, pátek, 18.45 h, fara

Ministranti

pátek ..., 17.00 h, fara u kostela Panny Marie

Společenství pro Ježíše

každé úterý, 17.45 h, kaple "sv. Tadeáše" (chvály, díky, přímluvy)

každá středa, 18.45 h, fara (setkání - malé skupinky - zaměřené na duchovní růst)

každá neděle, 19.00 h, fara u kostela Panny Marie (Velká zpěvárna)

Akce jsou průběžně doplňovány dle aktuálnosti.

Bližší informace ke každé akci naleznete ve farním zpravodaji FIAT

© design Max portman 2005