„Poslal mě, abych chudým hlásal evangelium.“

Vítáme Vás na webových stránkách naší farnosti Panny Marie v Kroměříži.

Jsme rádi, že se zrovna díváte na život a aktivity naší farnosti. Věříme, že tyto chvíle strávené procházením našich stránek, stanou se okamžiky, kde pocítíte, že víra v Boha může být živá a přinášet radost nejenom jednotlivci, ale mnoha lidem v celém společenství. Povzbuzuji Vás, abyste v těchto chvílích byli otevřeni tomu, co budete číst a na co se budete dívat, a ujišťujeme Vás, že od tohoto okamžiku Vás zahrnujeme do našich modliteb.

Přejeme požehnané chvíle

duchovní správa farnosti
KVŮLI KOMPLETNÍ PŘESTAVBĚ WEBOVÝCH STRÁNEK DOCHÁZÍ OBČAS K JEJICH ZPOŽDĚNÉ AKTUALIZACI. Z TÉHOŽ DŮVODU ZATÍM CHYBÍ I FOTOGRAFIE Z LETOŠNÍCH AKCÍ. OMLOUVÁME A PROSÍME O TRPĚLIVOST, NOVÉ STRÁNKY TYTO NEDOSTATKY SNAD JIŽ BRZY VYNAHRADÍ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Farní kancelář bude z důvodu dovolené sekretářky zavřena ve dnech: od 13. do 17. 7. 2015 a od 17. do 21. 8. 2015. Děkujeme za pochopení.

Dlouhodobá nabídka

Nová brožurka!

Naše farnost vydala brožurku „POBOŽNOST KE SVATÝM ČTRNÁCTI POMOCNÍKŮM“.

V brožurce jsou publikovány texty (v původním znění) pana Vincence Drápala a je zde i ukázka jeho rukopisu. U každé modlitby k některému ze sv. pomocníků se nalézá i fotografie sochy tohoto konkrétního svatého z Oltáře čtrnácti Božích pomocníků, který se nalézá v Lurdské kapli v našem kostele a jenž prochází několikaletou náročnou rekonstrukcí a restaurováním.

Brožurky jsou k dostání přímo u něj. Doporučená hodnota daru za brožuru je minimálně 15,- Kč, částka se vhazuje do pokladničky pod kazatelnou. Výtěžek bude použit na rekonstrukci oltáře.

POZOR! Nově budete mít možnost přistoupit ke sv. smíření v našem kostele i ve čtvrtek před prvním pátkem v měsíci – a to v době od 9 do 11 h.

Konkrétní termíny: 6. 8.; 3. 9.; 1. 10.; 5. 11.; 3. 12.

Červenec 2015

Srpen 2015

3. 8. 2015

ŽIVÝ RŮŽENEC

V 17.30 h. ŽIVÝ RŮŽENEC, v 18.00 h mše sv. za zemřelé a živé členy Živého růžence a jejich rodiny. Vede X. sk.

7. 8. 2015 (pátek)

Návštěva nemocných

Máte v rodině či v okolí věřícího nemocného, kterému již věk či zdraví nedovolují navštěvovat mše sv., a touží po přijetí svátostí (sv. smíření, sv. přijímání, sv. pomazání nemocných), nahlaste jeho jméno, adresu a telefon ve farní kanceláři. P. Vít jej po domluvě zahrne mezi navštěvované nemocné.

HODY

300. HODY farnosti
(pro zvětšení klikněte)

ŠKOLNÍ MŠE SV.

Školní mše sv.
(pro zvětšení klikněte)

Salesiáni zvou 200. výročí narození Dona Bosca

Program na Velehradě
(pro zvětšení klikněte)

Program poutě z Kroměříže
(pro zvětšení klikněte)

Přihláška
(pro zvětšení klikněte)

Zveme na poutě a pobyty 2015

Polsko
(pro zvětšení klikněte)

TÁBORY


Přifarní hudební tábor
(pro zvětšení klikněte)

Ještě jsou volná místa!

Otevřené brány 2015

Prohlídky kostela s průvodcem - od 1. 5.!

Květen, září - sobota od 10 do 12 h a od 13 do 17 h

- státní svátky a neděle od 13 do 17 h

Červen, červenec, srpen- pondělí až sobota od 10 do 12 h a od 13 do 17 h

- neděle od 13 do 17 h

Za finanční podpory Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme!

Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž

Bližší informace ke všem akcím zjistíte na: www.cpr-kromeriz.cz, nebo na tel. 736 522 814, Helena Župková. Farnost tyto akce neorganizuje!


Nabídka Centra o prázdninách
(pro zvětšení klikněte)Nabídka Centra
(pro zvětšení klikněte)

ADORACE MLÁDEŽE ZA MLÁDEŽ

budou vždy třetí pátek v měsíci v 19.00 h v různých farnostech našeho děkanátu.

Příští se uskuteční u sv. Mořice po mši sv., která začíná v 17.00 h.

Adorace trvá cca 45 minut, hrát a zpívat bude opět schola od Panny Marie.

Po adoraci se lze družit u občerstvení.

http://www.mladezkromeriz.signaly.cz/akce-pro-mladez/

Chvály

srdečně zveme a povzbuzujeme k účasti! Večery chval, probíhající stále hojněni na mnoha místech, jsou obnovou vztahu osob a prostorem působení Ducha, jsou místem setkání a modlitby: setkání s dobrým Bohem a lidmi.

Více informací: Jana Pláteníková 603 876 916, www.vecerychval.cz


Ostatní akce

SBÍRÁME VRŠKY


Končí sběr vršků pro Petříkovy
(pro zvětšení klikněte)
Začíná sběr vršků pro Matýska
(pro zvětšení klikněte)
Eucharistická hodina
(pro zvětšení klikněte)ŘÁDOVÉ SESTRY ZVOU


Pozvánka
(pro zvětšení klikněte)Pozvánka
(pro zvětšení klikněte)


Čtení na pokračování - e-mailem


Čtení
(pro zvětšení klikněte)


TEOLOGICKÁ FAKULTA NABÍZÍ STUDIUM


Teologická fakulta
(pro zvětšení klikněte)


POUTĚ


Žarošice
(pro zvětšení klikněte)Svárov
(pro zvětšení klikněte)


Schůzky společenství podle dohody!!!

Pastorační rada

... 2015, 18.00 h, fara u kostela Panny Marie

Ekonomická rada

..., fara u kostela Panny Marie

Mariina Legie

každé pondělí, 16.30 h, fara u kostela Panny Marie

Bártkův dětský a smíšený sbor

každá středa, 19.30 h, fara u kostela Panny Marie

Biřmovanci KATECHEZE

... 2015, pátek, 19.00 h fara u kostela Panny Marie

Biřmovanci I

..., pátek, 19.00 h, fara u kostela Panny Marie

Biřmovanci II

..., sobota, 18.00 h, fara u kostela Panny Marie

Probírání katechismu

... 2015, středa, 18.45 h, fara u kostela Panny Marie

Setkání seniorů

... 2015, čtvrtek, 15.30 h, fara u kostela Panny Marie

Skupinky Hnutí modlitby matek

... 2015, čtvrtek, 18.00 h, fara u kostela Panny Marie

Kostička

každý pátek, 15.30 h, fara u kostela Panny Marie

Schola

každý pátek, 16.00 h, fara u kostela Panny Marie - sejde se až v novém školním roce!

Misijní skupinka

..., pátek, 18.45 h, fara

Ministranti

pátek ..., 17.00 h, fara u kostela Panny Marie

Společenství pro Ježíše

každé úterý, 17.45 h, kaple "sv. Tadeáše" (chvály, díky, přímluvy)

každá středa, 18.45 h, fara (setkání - malé skupinky - zaměřené na duchovní růst)

každá neděle, 19.00 h, fara u kostela Panny Marie (Velká zpěvárna)

Akce jsou průběžně doplňovány dle aktuálnosti.

Bližší informace ke každé akci naleznete ve farním zpravodaji FIAT

© design Max portman 2005