Zpět na úvodní stránku Vyroci CZS

„Poslal mě, abych chudým hlásal evangelium.“

Vítáme Vás na webových stránkách naší farnosti Panny Marie v Kroměříži.

Jsme rádi, že se zrovna díváte na život a aktivity naší farnosti. Věříme, že tyto chvíle strávené procházením našich stránek, stanou se okamžiky, kde pocítíte, že víra v Boha může být živá a přinášet radost nejenom jednotlivci, ale mnoha lidem v celém společenství. Povzbuzuji Vás, abyste v těchto chvílích byli otevřeni tomu, co budete číst a na co se budete dívat, a ujišťujeme Vás, že od tohoto okamžiku Vás zahrnujeme do našich modliteb.

Přejeme požehnané chvíle

duchovní správa farnosti
Říjen 2014

POZOR!

P. Vít je od 5. do 11. 10. 2014 v Římě s poutníky, v této době se, prosím, obracejte na P. Karla. Prosíme také o modlitby za poutníky.

3. 10. 2014 (pátek)

Návštěva nemocných

Máte v rodině či v okolí věřícího nemocného, kterému již věk či zdraví nedovolují navštěvovat mše sv., a touží po přijetí svátostí (sv. smíření, sv. přijímání, sv. pomazání nemocných), nahlaste jeho jméno, adresu a telefon ve farní kanceláři. P. Vít jej po domluvě zahrne mezi navštěvované nemocné.

6. 10. 2014 (pondělí)

ŽIVÝ RŮŽENEC

V 17.30 h. ŽIVÝ RŮŽENEC, v 18.00 h mše sv. za zemřelé a živé členy Živého růžence a jejich rodiny. Vede XVI. sk.

13. 10. 2014 (pondělí)

BIBLICKÝ MOST

V 17.45 h. čtení žalmů, čte IV. skupinka. V 18.00 h. mše sv. za členy Biblického mostu a jejich rodiny.

Koncert manželů Radových a jejich dcery


Koncert Radových
(pro zvětšení klikněte)


MISIJNÍ NEDĚLE


Misijní neděle
(pro zvětšení klikněte)


Zveme vás

Pouť vdovců a vdov - 16. 10. 2014, Olomouc


Pouť vdovců a vdov
(pro zvětšení klikněte)


Posezení u vína, 8. 11. 2014


Posezení u vína
(pro zvětšení klikněte)


Otevřené brány 2014

Prohlídky kostela s průvodcem - od 1. 5.!

Květen, září - sobota od 10 do 12 h a od 13 do 17 h

- státní svátky a neděle od 13 do 17 h

Červen, červenec, srpen- pondělí až sobota od 10 do 12 h a od 13 do 17 h

- neděle od 13 do 17 h

Za finanční podpory Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme!

Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž

Bližší informace ke všem akcím zjistíte na: www.cpr-kromeriz.cz, nebo na tel. 736 522 814, Helena Župková. Farnost tyto akce neorganizuje!


Nejbližší akce Centra
(pro zvětšení klikněte)


ADORACE MLÁDEŽE ZA MLÁDEŽ

budou vždy třetí pátek v měsíci v 19.00 h v různých farnostech našeho děkanátu.

Příští se uskuteční 19. 9. u sv. Mořice po mši sv., která začíná v 17.00 h.

Adorace trvá cca 45 minut, hrát a zpívat bude opět schola od Panny Marie.

Po adoraci se lze družit u občerstvení.

http://www.mladezkromeriz.signaly.cz/akce-pro-mladez/

Chvály

srdečně zveme a povzbuzujeme k účasti! Večery chval, probíhající stále hojněni na mnoha místech, jsou obnovou vztahu osob a prostorem působení Ducha, jsou místem setkání a modlitby: setkání s dobrým Bohem a lidmi.

Více informací: Jana Pláteníková 603 876 916, www.vecerychval.cz


Termíny Chval
(pro zvětšení klikněte)
Ostatní akce

SVÉPOMOCNÁ SKUPINKA


Svépomocná skupinka
(pro zvětšení klikněte)


Beseda s rodiči 18 dětí


Beseda s rodiči 18 dětí
(pro zvětšení klikněte)


SBÍRÁME VÍČKA


Vršky
(pro zvětšení klikněte)


Vršky
(pro zvětšení klikněte)


CHARITA ZVE

Kurzy pro pečující
(pro zvětšení klikněte)


ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM ZVE


Procvičování paměti
(pro zvětšení klikněte)


VÝSTAVA KŘÍŽŮ


Výstava křížů
(pro zvětšení klikněte)


Schůzky společenství podle dohody!!!

Pastorační rada

..., 19 h, fara u kostela Panny Marie

Ekonomická rada

... , fara u kostela Panny Marie

Mariina Legie

každé pondělí, 16.30 h, fara u kostela Panny Marie

Bártkův dětský a smíšený sbor

každá středa, 19.30 h, fara u kostela Panny Marie

Biřmovanci

10. 10. 2014, pátek, a 11. 10. 2014, sobota, 19.00 h, fara u kostela Panny Marie

Probírání katechismu

8. 10. 2014, středa, 18.45 h, fara u kostela Panny Marie

Setkání seniorů

2. 10. 2014, čtvrtek, 16.00 h, fara u kostela Panny Marie

Skupinky Hnutí modlitby matek

2. 10. 2014, čtvrtek, 18.00 h, fara u kostela Panny Marie

Kostička

každý pátek, 15.30 h, fara u kostela Panny Marie

Schola

každý pátek, 16.00 h, fara u kostela Panny Marie - sejde se až v novém školním roce!

Misijní skupinka

... 2014, pátek, 18.45 h, fara

Ministranti

pátek ..., 17.00 h, fara u kostela Panny Marie

Společenství pro Ježíše

každé úterý, 17.45 h, kaple "sv. Tadeáše" (chvály, díky, přímluvy)

každá středa, 18.45 h, fara (setkání - malé skupinky - zaměřené na duchovní růst)

každá neděle, 19.00 h, fara u kostela Panny Marie (Velká zpěvárna)

Akce jsou průběžně doplňovány dle aktuálnosti.

Bližší informace ke každé akci naleznete ve farním zpravodaji FIAT

© design Max portman 2005