Zpět na úvodní stránku Vyroci CZS

„Poslal mě, abych chudým hlásal evangelium.“

Vítáme Vás na webových stránkách naší farnosti Panny Marie v Kroměříži.

Jsme rádi, že se zrovna díváte na život a aktivity naší farnosti. Věříme, že tyto chvíle strávené procházením našich stránek, stanou se okamžiky, kde pocítíte, že víra v Boha může být živá a přinášet radost nejenom jednotlivci, ale mnoha lidem v celém společenství. Povzbuzuji Vás, abyste v těchto chvílích byli otevřeni tomu, co budete číst a na co se budete dívat, a ujišťujeme Vás, že od tohoto okamžiku Vás zahrnujeme do našich modliteb.

Přejeme požehnané chvíle

duchovní správa farnosti
Září 2014

19. 9. 2014 (pátek) v 16.00 h

KOSTIČKA

- tradiční páteční setkávání dětí od 2-3 let (a jejich rodičů)

Co pro Vás chystáme? Malé katecheze k nedělním evangeliím, písničky s křesťanskou tematikou pro děti, misijní povídání, výrobu drobností pro radost malých i velkých, přiblížení svátků, které během církevního roku prožíváme, a mnohé jiné…

To vše v milém společenství dětí a Janky Zajíčkové, Lenky Žvakové a Vlaďky Kapounkové.

Těšíme se na Vás!

19. 9. 2014 (pátek) v 17.00 h

1. MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA

Zveme všechny kluky, kteří chtějí sloužit u oltáře. P. Vít, Jenda a Petr.

26. 9. 2014 (pátek) celý den

POSTNÍ DEN FARNOSTI - ZA MÍR

26. - 28. 9. 2014 celý víkend

BIŘMOVANCI jsou na soustředění v Rajnochovicích.

Poděkování za úrodu - 28. 9. 2014


Poděkování za úrodu
(pro zvětšení klikněte)


Den modliteb za synodu - 28. 9. 2014


Den modliteb za synodu
(pro zvětšení klikněte)


Říjen 2014

3. 10. 2014 (pátek)

Návštěva nemocných

Máte v rodině či v okolí věřícího nemocného, kterému již věk či zdraví nedovolují navštěvovat mše sv., a touží po přijetí svátostí (sv. smíření, sv. přijímání, sv. pomazání nemocných), nahlaste jeho jméno, adresu a telefon ve farní kanceláři. P. Vít jej po domluvě zahrne mezi navštěvované nemocné.

6. 10. 2014 (pondělí)

ŽIVÝ RŮŽENEC

V 17.30 h. ŽIVÝ RŮŽENEC, v 18.00 h mše sv. za zemřelé a živé členy Živého růžence a jejich rodiny. Vede XVI. sk.

13. 10. 2014 (pondělí)

BIBLICKÝ MOST

V 17.45 h. čtení žalmů, čte IV. skupinka. V 18.00 h. mše sv. za členy Biblického mostu a jejich rodiny.

Zveme vás

Posezení u vína, 8. 11. 2014


Posezení u vína
(pro zvětšení klikněte)


Pouť do Říma, 5. - 11. 10. 2014


Pouť do Říma
(pro zvětšení klikněte)


Otevřené brány 2014

Prohlídky kostela s průvodcem - od 1. 5.!

Květen, září - sobota od 10 do 12 h a od 13 do 17 h

- státní svátky a neděle od 13 do 17 h

Červen, červenec, srpen- pondělí až sobota od 10 do 12 h a od 13 do 17 h

- neděle od 13 do 17 h

Za finanční podpory Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme!

Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž

Bližší informace ke všem akcím zjistíte na: www.cpr-kromeriz.cz, nebo na tel. 736 522 814, Helena Župková. Farnost tyto akce neorganizuje!


Nejbližší akce Centra
(pro zvětšení klikněte)


ADORACE MLÁDEŽE ZA MLÁDEŽ

budou vždy třetí pátek v měsíci v 19.00 h v různých farnostech našeho děkanátu.

Příští se uskuteční 19. 9. u sv. Mořice po mši sv., která začíná v 17.00 h.

Adorace trvá cca 45 minut, hrát a zpívat bude opět schola od Panny Marie.

Po adoraci se lze družit u občerstvení.

http://www.mladezkromeriz.signaly.cz/akce-pro-mladez/

Chvály

srdečně zveme a povzbuzujeme k účasti! Večery chval, probíhající stále hojněni na mnoha místech, jsou obnovou vztahu osob a prostorem působení Ducha, jsou místem setkání a modlitby: setkání s dobrým Bohem a lidmi.

Více informací: Jana Pláteníková 603 876 916, www.vecerychval.cz


Termíny Chval
(pro zvětšení klikněte)
Ostatní akce

SBÍRÁME VÍČKA


Vršky
(pro zvětšení klikněte)


Vršky
(pro zvětšení klikněte)


KURZ ALFA


Kurz Alfa
(pro zvětšení klikněte)


KURZ ALFA - přihláška


Kurz Alfa - přihláška
(pro zvětšení klikněte)


CHARITA ZVE


Svépomocná skupina
(pro zvětšení klikněte)


Kurzy pro pečující
(pro zvětšení klikněte)


ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM ZVE


Procvičování paměti
(pro zvětšení klikněte)


POUTĚ V DUBU


Poutě
(pro zvětšení klikněte)


VÝSTAVA KŘÍŽŮ


Výstava křížů
(pro zvětšení klikněte)


Schůzky společenství podle dohody!!!

Pastorační rada

..., 19 h., fara u kostela Panny Marie

Ekonomická rada

... , fara u kostela Panny Marie

Mariina Legie

každé pondělí, 16.30 h., fara u kostela Panny Marie

Bártkův dětský a smíšený sbor

každá středa, 19.30 h., fara u kostela Panny Marie

Probírání katechismu

... 2014, středa, 18.45 h., fara u kostela Panny Marie

Setkání seniorů

2. 10. 2014, čtvrtek, 16.00 h, fara u kostela Panny Marie

Skupinky Hnutí modlitby matek

2. 10. 2014, čtvrtek, 18.00, fara u kostela Panny Marie

Kostička

každý pátek, 15.30 h, fara u kostela Panny Marie

Schola

každý pátek, 16.00 h, fara u kostela Panny Marie - sejde se až v novém školním roce!

Misijní skupinka

... 2014, pátek, 18.45 h, fara

Ministranti

pátek ..., 17.00 h, fara u kostela Panny Marie

Společenství pro Ježíše

každé úterý, 17.45 h., kaple "sv. Tadeáše" (chvály, díky, přímluvy)

každá středa, 18.45 h., fara (setkání - malé skupinky - zaměřené na duchovní růst)

každá neděle, 19.00 h., fara u kostela Panny Marie (Velká zpěvárna)

Akce jsou průběžně doplňovány dle aktuálnosti.

Bližší informace ke každé akci naleznete ve farním zpravodaji FIAT

© design Max portman 2005