Zpět na úvodní stránku Vyroci CZS

„Poslal mě, abych chudým hlásal evangelium.“

Vítáme Vás na webových stránkách naší farnosti Panny Marie v Kroměříži.

Jsme rádi, že se zrovna díváte na život a aktivity naší farnosti. Věříme, že tyto chvíle strávené procházením našich stránek, stanou se okamžiky, kde pocítíte, že víra v Boha může být živá a přinášet radost nejenom jednotlivci, ale mnoha lidem v celém společenství. Povzbuzuji Vás, abyste v těchto chvílích byli otevřeni tomu, co budete číst a na co se budete dívat, a ujišťujeme Vás, že od tohoto okamžiku Vás zahrnujeme do našich modliteb.

Přejeme požehnané chvíle

duchovní správa farnosti
Zveme vás

Pouť na Ploštinu a Vysoké Pole, 8. 5. 2014


Pouť na Ploštinu a Vysoké Pole
(pro zvětšení klikněte)


Přihláška na pouť do Ploštiny
(pro zvětšení klikněte)


Pouť chlapů, 17. 5. 2014


Pouť chlapů
(pro zvětšení klikněte)


Pouť do Říma, 5. - 11. 10. 2014


Pouť do Říma
(pro zvětšení klikněte)


Ubytování v Římě
(pro zvětšení klikněte)


Dovolená na Grůni, 28. 6. - 5. 7. 2014


Dovolená na Grůni
(pro zvětšení klikněte)


DĚTSKÝ TÁBOR


Tábor
(pro zvětšení klikněte)


Duben 2014

14. 4. 2014 (pondělí), kostel Panny Marie

NEBUDE BIBLICKÝ MOST!!!

Žalmy na další měsíc k vyzvednutí v sakristii.

Doporučujeme zúčastnit se křížové cesty městem!!!

14. 4. 2014 (pondělí)

KŘÍŽOVÁ CESTA MĚSTEM

Mše sv. v 18 h u sv. Jana.

Poté křížová cesta městem!!!

Zelený čtvrtek pro děti, 17. 4. 2014


Dílny pro děti
(pro zvětšení klikněte)


18. 4. (čtvrtek) a 21. 4. (pondělí)2014

BUDE FARNÍ KANCELÁŘ ZAVŘENA!

24. 4. 2014 (čtvrtek), v 16.30 h, fara

SETKÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ

Připravujících se k 1. sv. přijímání.

24. 4. 2014 (čtvrtek), při mši sv. v 18.00 h, kostel Panny Marie

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Pokud by chtěl někdo přivézt nemocného, ale nemá jak, stačí nahlásit v sakristii jeho jméno, telefon a adresu, dopravu na mši sv. a zpět zajistíme.

Květen 2014

5. 5. 2014 (pondělí)

ŽIVÝ RŮŽENEC

V 17.30 h. ŽIVÝ RŮŽENEC, v 18.00 h mše sv. za zemřelé a živé členy Živého růžence a jejich rodiny. Vede XI. sk.

9. 5. 2014 (pátek)

Návštěva nemocných

12. 5. 2014 (pondělí), kostel Panny Marie

BIBLICKÝ MOST

V 17.45 h. čtení žalmů, čte II. skupinka.

V 18.00 h. mše sv. za členy Biblického mostu a jejich rodiny.

Po mši svaté ROZJÍMÁNÍ NAD ŽALMY na faře.

Otevřené brány 2014

Prohlídky kostela s průvodcem - od 1. 5.!

Květen, září - sobota od 10 do 12 h a od 13 do 17 h

- státní svátky a neděle od 13 do 17 h

Červen, červenec, srpen- pondělí až sobota od 10 do 12 h a od 13 do 17 h

- neděle od 13 do 17 h

Za finanční podpory Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme!

Chvály

srdečně zveme a povzbuzujeme k účasti! Večery chval, probíhající stále hojněni na mnoha místech, jsou obnovou vztahu osob a prostorem působení Ducha, jsou místem setkání a modlitby: setkání s dobrým Bohem a lidmi.

... VEČER CHVAL – Klášter Sester sv. Vincence na Malém Valu.

Více informací: Jana Pláteníková 603 876 916, www.vecerychval.czDěkanátní centrum pro rodinu Kroměříž

Bližší informace ke všem akcím zjistíte na: www.cpr-kromeriz.cz, nebo na tel. 736 522 814, Helena Župková. Farnost tyto akce neorganizuje!

Akce v dubnu
(pro zvětšení klikněte)


Pozvání pro manžele
(pro zvětšení klikněte)


Ostatní akce

SBÍRÁME VÍČKA


Vršky
(pro zvětšení klikněte)


Vršky pro Honzu
(pro zvětšení klikněte)


DIVADELNÍ HRA


Divadelní hra ve Zdounkách
(pro zvětšení klikněte)


AKCE PRO MLÁDEŽ


Akce mládeže
(pro zvětšení klikněte)


ZVEME MANŽELE


Setkání manželů
(pro zvětšení klikněte)


POUTĚ V DUBU


Poutě
(pro zvětšení klikněte)


SOUTĚŽ (NEJEN) PRO RODINY


Poklady v rodinách
(pro zvětšení klikněte)


Schůzky společenství podle dohody!!!

Pastorační rada

24. 4. 2014, 18.45 h., fara u kostela Panny Marie

Ekonomická rada

... , fara u kostela Panny Marie

Mariina Legie

každé pondělí, 16.30 h., fara u kostela Panny Marie

Bártkův dětský a smíšený sbor

každá středa, 19.30 h., fara u kostela Panny Marie

Probírání katechismu

..., středa, 18.45 h., fara u kostela Panny Marie

Setkání seniorů

1. 5. 2014, čtvrtek, 16.00 h, fara u kostela Panny Marie

Skupinky Hnutí modlitby matek

1. 5. 2014, čtvrtek, 18.00, fara u kostela Panny Marie

Kostička

každý pátek, 15.30 h, fara u kostela Panny Marie

Schola

každý pátek, 16.00 h, fara u kostela Panny Marie - sejde se až v novém školním roce!

Misijní skupinka

... 2014, pátek, 18.45 h, fara

Ministranti

pátek ..., 17.00 h, fara u kostela Panny Marie

Společenství pro Ježíše

každé úterý, 17.45 h., kaple "sv. Tadeáše" (chvály, díky, přímluvy)

každá středa, 18.45 h., fara (setkání - malé skupinky - zaměřené na duchovní růst)

každá neděle, 19.00 h., fara u kostela Panny Marie (Velká zpěvárna)

Akce jsou průběžně doplňovány dle aktuálnosti.

Bližší informace ke každé akci naleznete ve farním zpravodaji FIAT

© design Max portman 2005