„Poslal mě, abych chudým hlásal evangelium.“

Vítáme Vás na webových stránkách naší farnosti Panny Marie v Kroměříži.

Jsme rádi, že se zrovna díváte na život a aktivity naší farnosti. Věříme, že tyto chvíle strávené procházením našich stránek, stanou se okamžiky, kde pocítíte, že víra v Boha může být živá a přinášet radost nejenom jednotlivci, ale mnoha lidem v celém společenství. Povzbuzuji Vás, abyste v těchto chvílích byli otevřeni tomu, co budete číst a na co se budete dívat, a ujišťujeme Vás, že od tohoto okamžiku Vás zahrnujeme do našich modliteb.

Přejeme požehnané chvíle

duchovní správa farnosti
Informace o zpracování osobních údajů farnosti

Str. 1 Str. 2

NAŠE FARNOST ZVE:(pro zvětšení klikněte)

Dětské mše sv. Pouť do Choliny

OSTATNÍ AKCE FARNOSTI:

Sbíráme víčka od PET Brožurka 14 Božích pomocníků Dotace Zlínského kraje Poděkování Korálky Přednáška P. Szkandery Zápis

Otevřené brány 2019

Prohlídky kostela s průvodcem - od 1. 5.!

Květen, září - státní svátky, sobota od 10 do 12 h a od 13 do 17 h

- neděle od 13 do 17 h

Červen, červenec, srpen- úterý až sobota od 10 do 12 h a od 13 do 17 h

- neděle od 13 do 17 h

Za finanční podpory Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme!

OSTATNÍ AKCE

Příprava na manželství Duchovní obnovy Králíky Pobyty pro seniory Letní škoda liturgiky

Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž - informace

Bližší informace ke všem akcím zjistíte na: www.cpr-kromeriz.cz, nebo na tel. 736 522 814. Farnost tyto akce neorganizuje!

Adorace mládeže za mládež

budou vždy třetí pátek v měsíci v 19.00 h v různých farnostech našeho děkanátu.

http://www.mladezkromeriz.signaly.cz/akce-pro-mladez/

Chvály pro mládež

VEČERY CHVAL

srdečně zveme a povzbuzujeme k účasti! Večery chval, probíhající stále hojněni na mnoha místech, jsou obnovou vztahu osob a prostorem působení Ducha, jsou místem setkání a modlitby: setkání s dobrým Bohem a lidmi.

Více informací: Jana Pláteníková 603 876 916, www.vecerychval.cz

http://www.vecerychval.cz

ÚKLID KOSTELA

Služby v kostele - úklid

ŽIVÝ RŮŽENEC

V 17.30 h. ŽIVÝ RŮŽENEC, v 18.00 h mše sv. za zemřelé a živé členy Živého růžence a jejich rodiny.

Termíny: každé 1. pondělí v měsíci

NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH

Máte v rodině či v okolí věřícího nemocného, kterému již věk či zdraví nedovolují navštěvovat mše sv., a touží po přijetí svátostí (sv. smíření, sv. přijímání, sv. pomazání nemocných)? Nabídněte mu návštěvu kněze. Nedejte na řeči typu „nechci pana faráře obtěžovat“. Otcové P. Bohumil i P. Karel rádi všechny tyto nemocné navštíví a nabídnou jim svátosti. Nahlaste, prosím, jméno, adresu a kontakt na nemocného ve farní kanceláři. Otcové se ozvou a návštěvu domluví.

Termíny: každý 1. pátek v měsíci


Schůzky společenství podle dohody!!!

Pastorační rada

..., 18.00 h, fara u kostela Panny Marie

Ekonomická rada

..., fara u kostela Panny Marie

Mariina Legie

každé pondělí, 16.30 h, fara u kostela Panny Marie

Bártkův dětský a smíšený sbor

každá středa, 19.30 h, fara u kostela Panny Marie

Setkání seniorů

, Každý 2. čtvrtek v měsíci, 15.00 h, u sv. Mořice!!!

Skupinky Hnutí modlitby matek

Každý 1. čtvrtek v měsíci, 18.00 h, fara u kostela Panny Marie

Kostička

každý pátek, 16.00 h, fara u kostela Panny Marie

Schola

každý pátek, 16.00 h, fara u kostela Panny Marie.

Misijní skupinka

..., pátek, 18.45 h, fara

Ministranti

..., v 8.00 h mše sv., poté snídaně a program na faře

Společenství pro Ježíše

každé úterý, 17.45 h, kaple "sv. Tadeáše" (chvály, díky, přímluvy)

každá středa, 18.45 h, fara (setkání - malé skupinky - zaměřené na duchovní růst)

každá neděle, 19.00 h, fara u kostela Panny Marie (Velká zpěvárna)

Akce jsou průběžně doplňovány dle aktuálnosti.

Bližší informace ke každé akci naleznete ve farním zpravodaji FIAT

© design Max portman 2005