Zpět na úvodní stránku Vyroci CZS

„Poslal mě, abych chudým hlásal evangelium.“

Vítáme Vás na webových stránkách naší farnosti Panny Marie v Kroměříži.

Jsme rádi, že se zrovna díváte na život a aktivity naší farnosti. Věříme, že tyto chvíle strávené procházením našich stránek, stanou se okamžiky, kde pocítíte, že víra v Boha může být živá a přinášet radost nejenom jednotlivci, ale mnoha lidem v celém společenství. Povzbuzuji Vás, abyste v těchto chvílích byli otevřeni tomu, co budete číst a na co se budete dívat, a ujišťujeme Vás, že od tohoto okamžiku Vás zahrnujeme do našich modliteb.

Přejeme požehnané chvíle

duchovní správa farnosti
Farní kancelář bude uzavřena (dovolená):

od 28. 7. do 3. 8. 2014

od 11. 8. do 17. 8. 2014

V naléhavých případech se můžete obracet na P. Víta. Děkujeme za pochopení.

SV. BIŘMOVÁNÍ


Sv. biřmování
(pro zvětšení klikněte)


Červenec 2014

5. 7. 2014 (sobota)

NÁRODNÍ POUŤ NA VELEHRAD.

Odjezd autobusu v 7.30 h od kostela sv. Jana; cena 100,- Kč.

4. 7. 2014 (pátek)

Návštěva nemocných

7. 7. 2014 (pondělí)

ŽIVÝ RŮŽENEC

V 17.30 h. ŽIVÝ RŮŽENEC, v 18.00 h mše sv. za zemřelé a živé členy Živého růžence a jejich rodiny. Vede XIII. sk.

POUŤ KE SV. ANNĚ DO STARÉ VODY - 26. 7. 2014 (sobota)


Pouť ke sv. Anně do Staré Vody
(pro zvětšení klikněte)


Zveme vás

Pouť do Říma, 5. - 11. 10. 2014


Pouť do Říma
(pro zvětšení klikněte)


Ubytování v Římě
(pro zvětšení klikněte)


DĚTSKÝ TÁBOR


Tábor
(pro zvětšení klikněte)


Otevřené brány 2014

Prohlídky kostela s průvodcem - od 1. 5.!

Květen, září - sobota od 10 do 12 h a od 13 do 17 h

- státní svátky a neděle od 13 do 17 h

Červen, červenec, srpen- pondělí až sobota od 10 do 12 h a od 13 do 17 h

- neděle od 13 do 17 h

Za finanční podpory Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme!

Chvály

srdečně zveme a povzbuzujeme k účasti! Večery chval, probíhající stále hojněni na mnoha místech, jsou obnovou vztahu osob a prostorem působení Ducha, jsou místem setkání a modlitby: setkání s dobrým Bohem a lidmi.

... VEČER CHVAL – Klášter Sester sv. Vincence na Malém Valu.

Více informací: Jana Pláteníková 603 876 916, www.vecerychval.czDěkanátní centrum pro rodinu Kroměříž

Bližší informace ke všem akcím zjistíte na: www.cpr-kromeriz.cz, nebo na tel. 736 522 814, Helena Župková. Farnost tyto akce neorganizuje!

Ostatní akce

SBÍRÁME VÍČKA


Vršky
(pro zvětšení klikněte)


Vršky pro Honzu
(pro zvětšení klikněte)


ANGLIČTINA NA VELEHRADĚ


Angličtina na Velehradě
(pro zvětšení klikněte)


DUCHOVNÍ OBNOVA PRO DĚVČATA OD 17 LET


Duchovní obnova pro dívky
(pro zvětšení klikněte)

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLADÉ DÍVKY


Duchovní obnova pro dívky
(pro zvětšení klikněte)


AKCE PRO MLÁDEŽ


Akce mládeže
(pro zvětšení klikněte)


ZVEME MANŽELE


Setkání manželů
(pro zvětšení klikněte)


DUCHOVNÍ CVIČENÍ PRO MUŽE VIA


VIA
(pro zvětšení klikněte)


BRIGÁDA V PLZEŇSKÉM KRAJI - s Obláty


Brigáda s Obláty na Plzeňsku
(pro zvětšení klikněte)


MINISTRANTSKÁ POUŤ V KROMĚŘÍŽI


Ministrantská pouť
(pro zvětšení klikněte)


Ministrantská pouť pro Tříkrálové koledníky
(pro zvětšení klikněte)


POUTĚ V DUBU


Poutě
(pro zvětšení klikněte)


VÝSTAVA KŘÍŽŮ


Výstava křížů
(pro zvětšení klikněte)


Schůzky společenství podle dohody!!!

Pastorační rada

..., 18.45 h., fara u kostela Panny Marie

Ekonomická rada

... , fara u kostela Panny Marie

Mariina Legie

každé pondělí, 16.30 h., fara u kostela Panny Marie

Bártkův dětský a smíšený sbor

každá středa, 19.30 h., fara u kostela Panny Marie

Probírání katechismu

... 2014, středa, 18.45 h., fara u kostela Panny Marie

Setkání seniorů

3. 7. 2014, čtvrtek, 16.00 h, fara u kostela Panny Marie

Skupinky Hnutí modlitby matek

3. 7. 2014, čtvrtek, 18.00, fara u kostela Panny Marie

Kostička

každý pátek, 15.30 h, fara u kostela Panny Marie

Schola

každý pátek, 16.00 h, fara u kostela Panny Marie - sejde se až v novém školním roce!

Misijní skupinka

... 2014, pátek, 18.45 h, fara

Ministranti

pátek ..., 17.00 h, fara u kostela Panny Marie

Společenství pro Ježíše

každé úterý, 17.45 h., kaple "sv. Tadeáše" (chvály, díky, přímluvy)

každá středa, 18.45 h., fara (setkání - malé skupinky - zaměřené na duchovní růst)

každá neděle, 19.00 h., fara u kostela Panny Marie (Velká zpěvárna)

Akce jsou průběžně doplňovány dle aktuálnosti.

Bližší informace ke každé akci naleznete ve farním zpravodaji FIAT

© design Max portman 2005