Zpět na úvodní stránku Vyroci CZS

„Poslal mě, abych chudým hlásal evangelium.“

Vítáme Vás na webových stránkách naší farnosti Panny Marie v Kroměříži.

Jsme rádi, že se zrovna díváte na život a aktivity naší farnosti. Věříme, že tyto chvíle strávené procházením našich stránek, stanou se okamžiky, kde pocítíte, že víra v Boha může být živá a přinášet radost nejenom jednotlivci, ale mnoha lidem v celém společenství. Povzbuzuji Vás, abyste v těchto chvílích byli otevřeni tomu, co budete číst a na co se budete dívat, a ujišťujeme Vás, že od tohoto okamžiku Vás zahrnujeme do našich modliteb.

Přejeme požehnané chvíle

duchovní správa farnosti
Dlouhodobá nabídka

Nová brožurka!

Naše farnost vydala brožurku „POBOŽNOST KE SVATÝM ČTRNÁCTI POMOCNÍKŮM“.

V brožurce jsou publikovány texty (v původním znění) pana Vincence Drápala a je zde i ukázka jeho rukopisu. U každé modlitby k některému ze sv. pomocníků se nalézá i fotografie sochy tohoto konkrétního svatého z Oltáře čtrnácti Božích pomocníků, který se nalézá v Lurdské kapli v našem kostele a jenž prochází několikaletou náročnou rekonstrukcí a restaurováním.

Brožurky jsou k dostání přímo u něj. Doporučená hodnota daru za brožuru je minimálně 15,- Kč, částka se vhazuje do pokladničky pod kazatelnou. Výtěžek bude použit na rekonstrukci oltáře.

Březen 2015

POZOR! V pondělí 30. 3. 2015 nebude v našem kostele večerní mše sv.!

Všichni jste zváni na Křížovou cestu městem.

KŘÍŽOVÁ CESTA MĚSTEM.

Pondělí 30. 3. 2015, zahájena bude mší sv. v 18 h v kostele sv. Jana.

Duben 2015

VELIKONOČNÍ VYRÁBĚNÍ V CÍRKEVNÍ ŠKOLE


CZŠ dílny
(pro zvětšení klikněte)POZOR!

Farní kancelář bude na Velký pátek (3. 4. 2015) a Velikonoční pondělí (6. 4. 2015) zavřena. Děkujeme za pochopení.

5. 4. 2015 (neděle)

Velikonoční koncert Holešovského komorního orchestru a Holešovského chrámového sboru

v 15.30 h – Holešov, kostel Nanebevzetí Panny Marie

v 18.00 h – Kroměříž, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Luigi Boccherini: Koncert pro violoncello a orchestr B-dur

Felix Mendelssohn Bartholdy: Surrexit pastor bonus

Vstupné dobrovolné. Více informací viz plakát.


Velikonoční koncert
(pro zvětšení klikněte)POZOR! 6. 4. 2014 (Velikonoční pondělí) v 8.00h!

ŽIVÝ RŮŽENEC

V 17.30 h. ŽIVÝ RŮŽENEC, v 8.00 h mše sv. za zemřelé a živé členy Živého růžence a jejich rodiny. Vede VI. sk.

8. 4. 2015 (středa) v 19.00 h.

Pastorační rada

9. 4. 2015 (čtvrtek) v 16.30 h.

Setkání rodičů a dětí, připravujících se k 1. sv. přijímání.

10. 4. 2015 (pátek)

Návštěva nemocných

Máte v rodině či v okolí věřícího nemocného, kterému již věk či zdraví nedovolují navštěvovat mše sv., a touží po přijetí svátostí (sv. smíření, sv. přijímání, sv. pomazání nemocných), nahlaste jeho jméno, adresu a telefon ve farní kanceláři. P. Vít jej po domluvě zahrne mezi navštěvované nemocné.

UDĚLOVÁNÍ SV. POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH


Sv. pomazání nemocných
(pro zvětšení klikněte)13. 4. 2015 (pondělí)

BIBLICKÝ MOST

V 17.45 h. čtení žalmů, čte II. skupinka. V 18.00 h. mše sv. za členy Biblického mostu a jejich rodiny.

Zveme na poutě a pobyty 2015


Pouť chlapů
(pro zvětšení klikněte)Dovolená na Grůni
(pro zvětšení klikněte)Pouť do Svaté země
(pro zvětšení klikněte)


TÁBORY


Přifarní hudební tábor
(pro zvětšení klikněte)Dětský tábor
(pro zvětšení klikněte)Dětský tábor . přihláška
(pro zvětšení klikněte)Tábor Napříč Amerikou
(pro zvětšení klikněte)


Otevřené brány 2015

Prohlídky kostela s průvodcem - od 1. 5.!

Květen, září - sobota od 10 do 12 h a od 13 do 17 h

- státní svátky a neděle od 13 do 17 h

Červen, červenec, srpen- pondělí až sobota od 10 do 12 h a od 13 do 17 h

- neděle od 13 do 17 h

Za finanční podpory Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme!

Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž

Bližší informace ke všem akcím zjistíte na: www.cpr-kromeriz.cz, nebo na tel. 736 522 814, Helena Župková. Farnost tyto akce neorganizuje!


Nabídka Centra v dubnu
(pro zvětšení klikněte)Nabídka Centra
(pro zvětšení klikněte)


ADORACE MLÁDEŽE ZA MLÁDEŽ

budou vždy třetí pátek v měsíci v 19.00 h v různých farnostech našeho děkanátu.

Příští se uskuteční u sv. Mořice po mši sv., která začíná v 17.00 h.

Adorace trvá cca 45 minut, hrát a zpívat bude opět schola od Panny Marie.

Po adoraci se lze družit u občerstvení.

http://www.mladezkromeriz.signaly.cz/akce-pro-mladez/

Chvály

srdečně zveme a povzbuzujeme k účasti! Večery chval, probíhající stále hojněni na mnoha místech, jsou obnovou vztahu osob a prostorem působení Ducha, jsou místem setkání a modlitby: setkání s dobrým Bohem a lidmi.

Více informací: Jana Pláteníková 603 876 916, www.vecerychval.cz

Ostatní akce

SBÍRÁME VÍČKA


Vršky
(pro zvětšení klikněte)


Vršky
(pro zvětšení klikněte)


VÝSTAVA KŘÍŽOVÝCH CEST


Výstava křížových cest
(pro zvětšení klikněte)


DUCHOVNÍ OBNOVA s Mons. Vojtěchem Šímou


Duchovní obnova v La Salettě.
(pro zvětšení klikněte)


ŘÁDOVÉ SESTRY ZVOU


Odpouštět je radost.
(pro zvětšení klikněte)Pozvánka
(pro zvětšení klikněte)Pozvánka
(pro zvětšení klikněte)Pozvánka
(pro zvětšení klikněte)Pozvánka
(pro zvětšení klikněte)


Čtení na pokračování - e-mailem


Čtení
(pro zvětšení klikněte)


TEOLOGICKÁ FAKULTA NABÍZÍ STUDIUM


Teologická fakulta
(pro zvětšení klikněte)


Schůzky společenství podle dohody!!!

Pastorační rada

8. 4. 2015, 18.00 h, fara u kostela Panny Marie

Ekonomická rada

..., fara u kostela Panny Marie

Mariina Legie

každé pondělí, 16.30 h, fara u kostela Panny Marie

Bártkův dětský a smíšený sbor

každá středa, 19.30 h, fara u kostela Panny Marie

Biřmovanci KATECHEZE

10. 4., pátek, 18.45 h fara u kostela Panny Marie

Biřmovanci I

..., pátek, 19.00 h, fara u kostela Panny Marie

Biřmovanci II

..., sobota, 18.00 h, fara u kostela Panny Marie

Probírání katechismu

15. 4. 2015, středa, 18.45 h, fara u kostela Panny Marie

Setkání seniorů

POZOR! 9. 4. 2015, čtvrtek, 15.30 h, fara u kostela Panny Marie

Skupinky Hnutí modlitby matek

POZOR! 9. 4. 2015, čtvrtek, 18.00 h, fara u kostela Panny Marie

Kostička

každý pátek, 15.30 h, fara u kostela Panny Marie

Schola

každý pátek, 16.00 h, fara u kostela Panny Marie - sejde se až v novém školním roce!

Misijní skupinka

..., pátek, 18.45 h, fara

Ministranti

pátek ..., 17.00 h, fara u kostela Panny Marie

Společenství pro Ježíše

každé úterý, 17.45 h, kaple "sv. Tadeáše" (chvály, díky, přímluvy)

každá středa, 18.45 h, fara (setkání - malé skupinky - zaměřené na duchovní růst)

každá neděle, 19.00 h, fara u kostela Panny Marie (Velká zpěvárna)

Akce jsou průběžně doplňovány dle aktuálnosti.

Bližší informace ke každé akci naleznete ve farním zpravodaji FIAT

© design Max portman 2005